Η επιχείρηση ενισχύθηκε από τη Δράση που έχει ως στόχο την Στήριξη Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

top